بلاگ

تازه های سایت

تبلیغات

آموزش کالیمبا

آموزش کالیمبا

جست و جو

کالیمبا موزیک

کالیمبا موزیک

چهارشنبه, 15 ارديبهشت 1400 21:18

مفهوم فاصله در موسیقی 2

 

بخش دوم آموزش مفهوم فاصله در موسیقی:

 

فاصله بین نت دو تا ر، دوم بزرگ است.

فاصله بین نت های دو تا می را چگونه محاسبه کنیم؟

همانطور که گفته شد، بهترین راه شمردن نت هاست، از نت دو شمارش را انجام می دهیم و تا نت می، به فاصله سوم میرسیم.

پس فاصله بین نت دو تا می، سوم است. اگر این فاصله سوم، به اندازه دو پرده باشد، به این فاصله سوم بزرگ می گوییم.

در نامگذاری فاصله ها، فاصله های خاص هم داریم که با نام "درست" نامگذاری می شوند.

فاصله بین نت های دو تا فا (چهارم درست)، و دو تا سل (پنجم درست)، و دو تا دو (همصدا، هشتم درست، اکتاو)، نامیده می شوند.

در اینجا فاصله نت دو تا نت های دیگر را به ترتیب می نویسیم:

دو تا ر: دوم بزرگ

دو تا می: سوم بزرگ

دو تا فا: چهارم درست

دو تا سل: پنجم درست

دو تا لا: ششم بزرگ

دو تا سی: هفتم بزرگ

دو تا دو: هشتم درست، همصدا یا اکتاو

همانطور که میدانیم، این نت ها دارای فاصله های مختلفی نسبت به هم هستند.

حال فاصله بین نت های پشت سر هم را نیز می نویسیم:

دو تا ر (یک پرده)

ر تا می (یک پرده)

می تا فا (نیم پرده)

فا تا سل (یک پرده)

سل تا لا (یک پرده)

لا تا سی (یک پرده)

سی تا دو (نیم پرده)

 

با توجه به فاصله بین این نت ها، به این نتیجه می رسیم.

اگر فاصله دوم، یک پرده ای باشد، دوم بزرگ نامیده می شود.

اگر فاصله سوم، دو پرده ای باشد، سوم بزرگ نامیده می شود.

اگر فاصله چهارم، دو و نیم پرده ای باشد، چهارم درست نامیده می شود.

اگر فاصله پنجم، سه و نیم پرده ای باشد، پنجم درست نامیده می شود.

اگر فاصله ششم، چهار و نیم پرده ای باشد، ششم بزرگ نامیده می شود.

اگر فاصله هفتم، پنج و نیم پرده ای باشد، هفتم بزرگ نامیده می شود.

اگر فاصله هشتم، شش پرده ای باشد، هشتم درست نامیده می شود.

حال می توانیم فاصله بین همه نت ها نسبت به هم را محاسبه کنیم.

به عنوان مثال:

فاصله بین نت های سل تا سی

فاصله سوم دو پرده ای، سوم بزرگ است.

 

حال به این نکته توجه کنید:

اگر فاصله سوم، یک و نیم پرده ای باشد، باید چه نامی برای آن در نظر بگیریم؟ سل تا سی بمل

""هرگاه، از فاصله بزرگ یا درست، نیم پرده کم کنیم، به فاصله کوچک می رسیم.""

مثال:

فاصله بین نت های دو تا می بمل، فاصله سوم، یک و نیم پرده ای است و به آن سوم کوچک می گوییم

فاصله بین نت های می تا فا، فاصله دوم، نیم پرده ای است که به آن دوم کوچک می گوییم.

فاصله بین ر تا فا، سوم، یک و نیم پرده ای است و به آن سوم کوچک می گوییم.

فاصله بین نت های دو تا سل بمل: پنجم کوچک

فاصله بین نت های دو تا فا بمل: چهارم کوچک

 

نکته بعدی زمانی است که بخواهیم فاصله بین نت های دو تا ر دیز را محاسبه کنیم.

اگر به فاصله سوم، نیم پرده اضافه کنیم، به فاصله سوم افزوده می رسیم.

پس، اگر به فاصله بزرگ یا درست، نیم پرده اضافه کنیم، به فاصله افزوده می رسیم.

مثال:

دو تا ر دیز،  دوم افزوده

فا تا لا دیز، سوم افزوده

در تئوری موسیقی، هر کدام از نت ها با نام مشخص می شوند و جای نت ها بر روی ساز ملاک نیستند.

مثال:

فاصله بین نت های لا تا سی دیز، بر روی ساز به این شکل دیده می شود:

"لا تا دو"


اگر مبنای محاسبه را لا تا دو در نظر بگیریم، فاصله سوم یک و نیم پرده ای می شود که "سوم کوچک" نامیده می شود.

ولی اگر مبنا را نت سی در نظر بگیریم، فاصله دوم یک و نیم پرده ای، و فاصله "دوم افزوده" می شود.

و محاسبه درست، "دوم افزوده" است.

******************************************************

خلاصه مطلب

نامگذاری فاصله های دوم، سوم، ششم با نام بزرگ نمایش داده می شوند.

نامگذاری فاصله های یکم، چهارم، پنجم و هشتم با نام درست نمایش داده می شوند.

اگر به فاصله بزرگ، نیم پرده اضافه کنیم، فاصله افزوده به دست می آید.

اگر از فاصله بزرگ نیم پرده کم کنیم، فاصله کوچک به دست می آید.

*****************************************************************

 

شانزدهم اردیبهشت 1400

رضا کلانتری

یکشنبه, 12 ارديبهشت 1400 03:39

مفهوم فاصله در موسیقی

فاصله در موسیقی یکی از مهمترین بخش های تئوری موسیقی است که دانستنش، می تواند از نظر علمی و عملی نوازنده و آهنگساز را در سطحی بالاتر قرار دهد.

در این بخش به آموزش فاصله ها در موسیقی می پردازیم.

این آموزش به مرور بر روی سایت قرار می گیرد.

شنبه, 04 ارديبهشت 1400 22:07

آیا یادگیری کالیمبا سخت است؟

آیا یادگیری کالیمبا سخت است؟

مبتدیان می دانند که با انتخاب آهنگ های کوتاه می توان به راحتی نوازندگی کرد، یادگیری کالیمبا کار دشواری نیست.

بسیاری از آنها با راهنماهای آموزشی یا DVD ارائه می شوند. حتی غیر موزیسین ها نیز می توانند در مدت زمان کوتاهی آهنگ هایی را انتخاب کنند و بنوازند.

شنبه, 04 ارديبهشت 1400 17:18

رویکرد بصری (کالیمبا)

رویکرد بصری

کالیمبا یکی از آن سازهای کمیاب است که می توانید بدون اینکه واقعاً چیزی در مورد موسیقی یا چیزی درباره این ساز بدانید ، آن را بنوازید. "قوانین کلی" خاصی وجود دارد که می توانید یاد بگیرید، و می توانید با یادگیری آنها و کمی اعتماد به نفس، شروع به نوازندگی کنید و خوب به نظر برسید.

کالیمبا را به عنوان یک تمرین معنوی در نظر بگیرید. آن را به عنوان یک مسیر بهبود و تعمیق در نظر بگیرید ، اما هرگونه پیشرفت در نوازندگی کالیمبا، می تواند با پیشرفت در شخص شما منعکس شود.

شناخت نسبت به کالیمبا را می توان با شناخت نسبت به خود تشبیه کرد. آرامش در نوازندگی می تواند منجر به آرامش در خود شود. رها کردن همه موانع ، ترس ها ، ایده های قدیمی یا بی ربط در نوازندگی کالیمبا برای رسیدن به سطح رضایت بخش تر ، می تواند الگویی برای چگونگی غلبه بر ترس و موانع زندگی روزمره شما باشد.

بگذار کالیمبا بنوازد

مردم بیش از هزار سال است که در آفریقا کالیمبا می نوازند - اکنون چگونه نوازندگی کالیمبا می تواند ما را با نیاکان آنها، که حکمت کالیمبا را برای ما به ارمغان آورده اند ارتباط دهد؟

آیا برای نوازندگی کالیمبا عطش دارید؟

اشعه های نور و عشق را شفا می دهد

وقتی نوازندگی می کنم ، تقریباً هرگز به این فکر نمی کنم که دقیقاً چه نتی را می نوازم، من فقط می دوم و می پرم و پرواز می کنم.

گوش دادن: بیشتر اوقات شنیدن مهمتر از صحبت کردن است. هنگام نوازندگی با نوازندگان دیگر، بیشتر به دنبال آن باشید که آنها چه کاری انجام می دهند، کمتر به فکر فرافکنی خود باشید.

تمرین اشتباه؟ چه تمرین های اشتباهی؟

شما می توانید بعد از هر تمرین، نکات مهم آن را یادداشت کنید. نکاتی که نمی پسندید را دیگر تمرین نکنید. پس هیچ تمرین اشتباهی وجود ندارد، زیرا با هر نوع تمرینی، شما می توانید پی به نکات مفیدی ببرید.

سادگی تمرین ها. بله ، شما می توانید خیلی سریع کالیمبا بنوازید ... اما به جای اینکه هرچه سریعتر بدوید، فقط سعی کنید در فضای ساده نت هایی که کالیمبا دارد غرق شوید.

 

بی دردسر نوازندگی کنید. اگر چیز پیچیده ای دارید که می خواهید بنوازید، استرس و فشار اغلب از طریق موسیقی ایجاد می شود. موسیقی کالیمبا به طور طبیعی بیانگر لطف و زیبایی است. آیا می توانید در نوازندگی خود به جایی برسید که این را به طور طبیعی منعکس کند؟

صحبت کردن به زبان کالیمبا

هر کالیمبا یک زبان بومی متفاوت دارد. وقتی کالیمبای جدیدی را انتخاب می کنید، کار شما گوش دادن و درک زبان آن است. و سپس، این وظیفه شماست که یاد بگیرید به آن زبان صحبت کنید.

 

اصوات عصر جدید - ده ها ترفند کوچک عصر جدید وجود دارد که می توانید در مورد کالیمبا انجام دهید. گلیساندو وا-واه برخی از بهترین ترفندهایی که من دیده ام توسط نوازندگان تازه کار کشف شده که نمی دانستند چه باید بکنند، و آنها انجام دادند ... کاری که من در واقع هرگز فکرش را نکرده ام. با پیش فرض های خود مقید نشوید، اما رها شوید و اجازه دهید کالیمبا با صداهای خود شما را به فضاهای جدیدی برساند.

 

تأثیر wah-wah

به نظر می رسد که کالیمبا باید کاملاً بی بیان و کسل کننده باشد. با اجرای نت های مختلف، صداها تولید و در نهایت به پایان می رسند.

 کالیمبا با حفره های صوتی (سوراخ های رو و پشت صفحه) و جعبه تشدید صدا، می تواند صدای خود را با اثر "wah wah" تعدیل کند. استفاده از آن را بیاموزید تا جسورانه ، ظریف ، به طور طبیعی و بدون فکر انجام دهید. از wah برای تشدید صدا و همینطور  vibrato  در تمرین های کالیمبا استفاده کنید. بیاموزید کدام یک از تیغه ها دارای اثر wah قوی تر هستند و کدام یک اثر کمتری دارند. با wah wah دوست شوید.

باز هم، در مسیر شما برای دستیابی به تسلط، از شما دانش آموز عزیز می خواهم که به این موارد به عنوان راهنما بیاندیشید. شما در راه افتخار هستید - خود را تکریم و تشویق کنید و پاسخ های خود را تکریم کنید. با هرکدام به اندازه نیاز وقت بگذارید. به اینجا برگردید و عمیق تر در صورت لزوم تأمل کنید.

 

نگهداری کالیمبا

نگهداری رنگ کالیمبا

چگونگی حفاظت از رنگ کالیمبا

در فصل تابستان و در هوای گرم و مرطوب، بهتر است کالیمبا را در معرض نور مستقیم خورشید قرار ندهیم.

قسمتی از ساز (زیر کالیمبا)، که با دست در تماس است، در زمان تمرین، با یک پارچه نخی پوشانده شود.

در فصل تابستان، آن قسمتی از بدنه کالیمبا که با دست ها در تماس است، بر اثر گرمای هوا و رطوبت و در نتیجه عرق بدن، به مرور تغییر رنگ داده و رنگ بدنه کالیمبا  تغییر می کند.

 

نوشته رضا کلانتری

Reza Kalantari, www.rezakalantari.com

 

برای یادگیری کالیمبا، مثل هر سازی، نیاز به تمرین روزانه داریم.

موسیقی هم مانند هر کاری نیاز به تمرین دارد.

کالیمبا به دلیل کوچک بودن، و قابل حمل بودن، می تواند در هر جایی نواخته شود و از این نظر بسیار عالی است.

زمان تمرین، مقدار تمرین و کیفیت تمرین در افراد مختلف متفاوت است. اگر شاغل باشید، زمان تمرین با کسی که شاغل نیست فرق دارد.

میزان علاقه به موسیقی و یادگیری می تواند در میزان تمرین تاثیر بسیاری داشته باشد.

ولی در نهایت، می شود به میزان معمول و میانگین تمرین اشاره کرد که روزانه نیم ساعت حداقل تمرین کنیم.

و اگر بتوانیم بیشتر از نیم ساعت تمرین کنیم، به نتایج بهتری خواهیم رسید.

 

رضا کلانتری

چهاردهم فروردین هزار و چهارصد

چهارشنبه, 11 فروردين 1400 01:33

آغاز سخن کالیمبا موزیک

با تبریک سال نو (1400) و درود به خوانندگان وب سایت کالیمبا موزیک (خانه کالیمبای ایران)

وب سایت کالیمبا موزیک، از زمستان 1399 آغاز به کار کرده است.

درباره چگونگی راه اندازی و انگیزه های مختلفی که باعث طراحی کالیمبا موزیک شده، نکاتی را عرض می کنم.

همانطور که همه میدانیم، کسانی که در زمینه موسیقی فعالیت حرفه ای دارند، عطش یادگیری سازهای مختلف را نیز در خود دارند و برای سازهای جدید، این انگیزه و عطش بسیار بیشتر است.

در تمام دوران فعالیتم در موسیقی، غیر از یادگیری نوازندگی، آهنگسازی و تدریس، همواره به دنبال نوشتن درباره موسیقی بودم.

مهمترین فعالیت نوشتاری من، طراحی و راه اندازی و مدیریت نخستین وب سایت موسیقی ایران در اینترنت است با نام "موسیقی هنری ایران" www.persianartmusic.com که از سال 1380/2000 آغاز به کار کرد و سال ها به عنوان نخستین سایت موسیقی ایران، تنها مرجع موسیقی ایران در فضای اینترنت بود.

پس از آن، فعالیت در زمینه آموزشی را برای نخستین بار، به صورت آموزش آنلاین تار و سه تار آغاز کردم. در آن سال ها، آموزش آنلاین موسیقی و ساز، مرسوم نبود.

اجرای آموزش تار و سه تار به صورت تصویری دیگر فعالیت آموزشی من بود که در سال 1385 و 1386 به صورت دو بسته آموزشی تصویری برای سازهای تار و سه تار ضبط و عرضه شد.

یادگیری سازهای مختلف همواره مورد علاقه ام بود و استفاده از آن ها در کارهای مختلف، آهنگسازی، موسیقی نمایش و...، مورد توجهم قرار داشت.

حدود 3 سال قبل، برای آهنگسازی نمایش "روز بیست و یکم"، به دنبال صدایی خاص بودم که بتوانم بعضی از فضاسازی ها را با آن اجرا کنم.

یکی از سازهایی که در آن زمان با آن آشنا شدم، کالیمبا بود، ولی به خاطر نبود زمان کافی، امکان استفاده از کالیمبا برای آن نمایش فراهم نشد.

پس از آن، با تمرین و آشنایی بیشتر با این ساز، به نکاتی رسیدم که به نظرم بسیار جالب بودند و احتیاج به کنکاش بیشتر و یادگیری عمیق تر داشتند.

با مطالعه مطالب (هر چند کم) درباره کالیمبا، نبود سیستم آموزشی مناسب و کامل، برای این ساز را بیشتر حس کردم.

و با توجه به آموزه های قبلی خودم، با مطالعه متدهای آموزشی موجود در کشورهای مختلف، تمرین ها و درس هایی را برای آموزش کالیمبا نوشتم.

هم اکنون، این متد آموزشی در حال چاپ است و به زودی در اختیار علاقمندان قرار خواهد گرفت.

با این مقدمه و بازگو کردن هدف و انگیزه ام برای راه اندازی این سایت، امیدوارم بتوانم با کمک همکاران، نوازندگان و هنرجویان عزیز، فضایی را برای علاقمندان کالیمبا فراهم کنم تا بتوانند علاقمندی و توانایی های خود را به اشتراک بگذارند.

 

با من در تماس باشید

تلگرام https://t.me/persianartmusicpress

 

اینستاگرام http://www.instagram.com/kalimbamusic.ir

 

رضا کلانتری

کارشناس موسیقی، نوازنده و مدرس تار و سه تار و آهنگساز

یازدهم فروردین هزار و چهارصد

 

 

دوشنبه, 09 فروردين 1400 12:50

نگهداری کالیمبا در جعبه یا کیف

نگهداری کالیمبا، بهتر است در جعبه و کیف باشد یا بیرون از آن؟

همانطور که می دانیم، کالیمبا از چوب ساخته می شود، در فصل تابستان که معمولا از کولر استفاده می کنیم، بهتر است کالیمبا را دور از کولر و در جعبه، کیس یا کیف قرار دهیم.

در فصل سرد نیز برای جلوگیری از سرمای زیاد، کالیمبا را در کیف مخصوص کالیمبا نگهداری می کنیم.

 

این مطلب را هم بخوانید:

نگهداری و تمیز کردن کالیمبا

 

 

دوشنبه, 09 فروردين 1400 12:28

کالیمبای 17 تیغه یا کالیمبا 10 تیغه

کدام بهتر است؟ کالیمبا 17 تیغه یا کالیمبا 10 تیغه

ساز های کالیمبا، با توجه به وسعت صدایی که دارند، تیغه های مختلفی دارند.

اگر تعداد تیغه های کالیمبا بیشتر باشد، شما می توانید تعداد بیشتری نت با فرکانس های مختلف بنوازید، ولی به این نکته هم توجه کنید که تعداد تیغه های زیاد، الزاما نمی تواند ملاک باشد.

زیرا نت های با فرکانس بالا، معمولا در کالیمباهای معمولی و برندهای متفرقه، خوش صدا نیستند.

کالیمبا 17 تیغه هم اکنون بیشترین طرفدار را دارد و برای اجرای قطعات مختلف مناسب است.

آموزش کالیمبا یا هر ساز دیگر، نیازمند شناخت شما از آن ساز و موسیقی است.

مهمترین نکته ای که باید برای یادگیری موسیقی و کالیمبا به آن توجه کنید، دلیل شما برای یادگیری نوازندگی آن ساز است. اگر با آگاهی و شناخت به دنبال یادگیری موسیقی باشید، انگیزه کافی برای یادگیری هم به وجود می آید.

تعداد زیادی از هنرجویان نوازندگی را نیمه کاره رها می کنند. مهمترین دلیل این اتفاق، نداشتن انگیزه کافی، و همینطور نداشتن هدف است.

برای اینکه بتوانید در یادگیری موسیقی موفق شوید، به دنبال یادگیری سازی بروید که واقعا آن را دوست دارید.

برای یادگیری کالیمبا هم مانند سازهای دیگر، نیاز به انگیزه و هدف دارید.

اگر با آگاهی انتخاب کنید، حتما موفق خواهید شد.

از بخش مشاوره رایگان وب سایت کالیمبا موزیک (خانه کالیمبای ایران)، استفاده کنید تا بتوانید انتخاب درستی داشته باشید.

 

پیام در تلگرام:

t.me/persianartmusicpress

پیام در اینستاگرام:

Instagram.com/kalimbamusic.ir

صفحه1 از3